fbpx

Sterk in design, belettering & print

info@decoreclamewerk.nl

0515-227032

deco reclamewerk bv deco reclamewerk bv, gevestigd aan Ds.L.Tinholtstraat 42 8723 CX Koudum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.decoreclamewerk.nl
Ds.L.Tinholtstraat 42
8723 CX Koudum
T: 0514 522516
E: info@decoreclamewerk.nl

R.Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van deco reclamewerk bv Hij is te bereiken via ronald@decoreclamewerk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

deco reclamewerk bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
  Uw naam wordt opgeslagen omdat we u liever niet aanspreken met uw klantnummer. Uw adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het opstellen van facturen, om contact op te nemen of om langs te komen voor een kop koffie (mocht u ons een keer uitnodigen).
 • Bedrijfsgegevens
  Persoonlijk en zakelijk gescheiden houden is wel zo prettig. Daarom vragen we om je (bedrijfs)naam en vestigingsadres in te vullen wanneer je onze producten in de hoedanigheid als bedrijf afneemt.
 • Telefoonnummer
  Uw telefoonnummer gebruiken we om contact met u op te nemen in een noodgeval of om uw input te vragen. Daarnaast gebruiken we uw nummer voor het verzenden van sms-berichten ter uitvoering van een tweestapsverificatie of monitoring van je VPS.
 • E-mailadres
  We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om je belangrijke berichten over je bestelling of account toe te sturen. Je e-mailadres kunnen we ook gebruiken om je via nieuwsbrieven up-to-date te
 • IP-adres
  Uw IP-adres bewaren we om u een overzicht te kunnen geven vanaf welk IP-adres ingelogd is op uw account of wijzigingen zijn doorgevoerd. Dit adres wordt ook gebruikt om uw account beter te beschermen tegen ongeoorloofde toegang vanaf andere locaties.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
  • Locatiegegevens
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer
   We slaan betaalgegevens – zoals uw PayPal- en creditcardgegevens, uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder – op na een geslaagde bestelling. Voor de verwerking van uw betalingen zetten we ook andere partijen in, zoals creditcardmaatschappijen. Bij een bestelling maken we zowel een uniek offertenummer als factuurnummer aan die gekoppeld worden aan uw account.
  • Inloggegevens
   Uw inloggegevens bewaren we om de toegang tot uw account te beveiligen, zodat alleen u of mensen met wie u deze gegevens deelt kunnen inloggen. Ook maken we een uniek klantennummer aan voor onze facturatie waarmee we u sneller kunnen helpen.
  • Overige gegevens die deco reclamewerk verwerkt:
   We verzamelen ook enkele persoonsgegevens die niet bedoeld zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen we aan de hand van een gerechtvaardigd belang of met uw toestemming. Het gaat om de volgende gegevens.
  • Werk gerelateerde persoonsgegevens:
   Solliciteert u bij ons, dan willen we natuurlijk graag weten wat u in huis heeft. Dit checken we aan de hand van uw cv, motivatiebrief, portfolio of ingezonden sollicitatieopdracht. We zullen uw persoonsgegevens binnen vier weken verwijderen in het geval u niet wordt aangenomen.
  • Cookies
   Enkele van de hiervoor genoemde persoonsgegevens in combinatie met de door ons geplaatste cookies maken het voor ons mogelijk om te bekijken hoe u onze website en diensten gebruikt en waar uw interesses liggen. Zo kunnen we onze website, dienstverlening en advertenties beter aanpassen naar uw smaak.
  • Serverlogs
   Maakt u gebruik van onze diensten, dan bewaren wij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over uw verbinding met onze servers. Denk aan je IP-adres, browserversie, en het tijdstip van uw bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten op onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.
  • Overige persoonsgegevens
   Het komt wel eens voor dat we via supporttickets, Social Media berichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze persoonsgegevens niet nodig om u verder te helpen, dan zullen we deze – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@decoreclamewerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

deco reclamewerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- deco reclamewerk analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Geautomatiseerde besluitvorming

deco reclamewerk bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van deco reclamewerk bv) tussen zit. deco reclamewerk bv gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

deco reclamewerk bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Websitebezoekers:

 • (Categorie) persoonsgegevens > 6 maanden > Voor het reageren op vragen en verzoeken.
 • Personalia > 6 maanden > Voor het reageren op vragen en verzoeken.
 • Enzovoort > 6 maanden > Voor het reageren op vragen en verzoeken.

Klanten:

 • (Categorie) persoonsgegevens > Gedurende looptijd contract en klantrelatie > Contact en facturatie
 • Personalia > Gedurende looptijd contract en klantrelatie > Contact en facturatie
 • Adres > Gedurende looptijd contract en klantrelatie > Contact en facturatie
 • Enzovoort >  Gedurende looptijd contract en klantrelatie > Contact en facturatie

Delen van persoonsgegevens met derden

deco reclamewerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

deco reclamewerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door deco reclamewerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@decoreclamewerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

deco reclamewerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

deco reclamewerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@decoreclamewerk.nl.